Gruntowne wymienniki ciepła 02

GWC Gliwice

Powietrzne gruntowe wymienniki ciepła charakteryzują się wysokim odzyskiem ciepła. Dzieje się o z wykorzystaniem pompy ciepła, które wspiera wentylacja mechaniczna, a właściwie GWC jest dodatkowym wsparciem dla wentylacji mechanicznej. Montaż gruntowego wymiennika ciepła sprzyja praktykom ekologicznym, bo około trzy czwarte energii cieplnej bierze się nie z zewnątrz, a z gleby, która jest pod spodem naturalnie ciepła. Występuje tu także wymiennik glikol, który bierze udział w całym procesie wentylacyjnym. Nasza firma od długiego czasu związana jest z gruntowymi wymiennikami ciepła, które podłącza się do centrali wentylacyjnej. Przepływ powietrza z pomp ciepła zapewnia optymalny komfort cieplny, a zastosowane systemy wentylacji wspierają systemy grzewcze w celu uzyskania jeszcze większego komfortu cieplnego. W efekcie otrzymujesz świeże powietrze, dostarczone w okresie zimowym oraz okresie letnim – bez nadmiernej wilgoci oraz bez przesuszeń. Wieloletnie doświadczenie w instalowaniu gruntowych wymienników ciepła na zewnątrz budynku sprawia, że posiadamy w tym względzie wysokie kompetencje. Zasada działania wymienika ciepła jest bardzo prosta. Występuje on w dwóch wersjach na polskim rynku i w zależności na jaki system wymiany ciepła się zdecydujesz, otrzymasz inną formę ogrzewania i chłodzenia domu. Właściwie przygotowane podłoże doskonale odprowadza kondensat powstający w wyniku schładzania powietrza, a także uwalnia parę wodną, jeśli powietrze jest zbyt suche.

Gruntowy wymiennik ciepła Gliwice

Z punktu widzenia konstrukcji można je podzielić na przeponowe i bezprzeponowe. Różnica polega na tym, że w pierwszym wymienniku nie ma bezpośredniego kontaktu pomiędzy elementami, w których zachodzi wymiana ciepła – wymienniki rurowe, natomiast w drugim zasysane powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem, przez który przepływa – wymienniki żwirowe i płytowe. Przed podjęciem decyzji o instalacji GWC warto zapoznać się z zasadą działania i budową poszczególnych typów – każdy z nich ma inny zestaw zalet i wad, zarówno w trakcie montażu, jak i użytkowania, które później wpłyną na komfort mieszkańców domu, a także na stan ich portfela. Wymiennik ciepła powinien być zlokalizowany poniżej poziomu przemarzania gruntu. Optymalna głębokość posadowienia, ze względu na efektywność energetyczną, wynosi około 4-5 m, ale można go umieścić w znacznie płytszych wykopach, symulując głębokość poprzez umieszczenie warstwy nad wymiennikiem, która dodatkowo izoluje wymiennik od wpływów zewnętrznych. Wymiennik jest więc nie tylko znakomitym uzupełnieniem systemu grzewczego w zimie, ale także doskonałą i prawie darmową pod względem kosztów operacyjnych formą naturalnej klimatyzacji w lecie. Decydując się na montaż gruntowego wymiennika ciepła, należy pamiętać, że zgodnie z polskim prawem budowlanym czerpnia powietrza prowadząca do niego powinna znajdować się co najmniej 2 m nad poziomem terenu.

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej instalacji nawiewno-wywiewnej, skontaktuj się z nami.

GWC Galeria